Som en del av bispevisitasen i Melhus, vil det 23. oktober bli arrangert et åpent møte på Vonheim på Hølonda som bør være av interesse for bønder i hele distriktet.

Møtet som omhandler bondenæring og bygdeutvikling, starter tirsdag formiddag. Og en av de tre innlederne er ingen ringere enn biskop Finn Wagle.

- Det blir tre interessante innledninger. Den nye lederen ved Senter for bygdeforskning, Dag Jørund Lønning, skal ta for seg framtidsutsiktene for bygdene i framtidas Norge. Han har skrevet boka ”Den norske bygda og den store verda”, og vil hente stoff fra den, og også ha øye for hvilke føringer som ligger i WTO-forhandlingene.

Bjørn Blokkum fra Hølonda vil ta som eksempel hvilke muligheter han ser for seg på Hølonda, mens biskop Wagle vil ta for seg hvilken rolle kirken kan ha. Sistnevnte er spesielt opptatt av temaene kortreist og langreist mat, bærekraft og solidaritet, forteller sokneprest i Melhus, Kjell Arne Morland.

Etter denne seansen blir det ifølge Morland åpen samtale.

- La oss utfordre hverandre på hva vi kan gjøre framover, og gjerne spesielt på hva kirken kan bidra med, sier han.

Foto: Harald Danielsen