Dette er under gjennomsnittet i fylket som er på 2,8 prosent. Skaun ligger litt høyere med 2,9 prosent arbeidsleidge. I alle de tre kommunen våre går ledigheten litt opp sammenlignet med samme periode i fjor. Midtre Gauldal øker mest, med 16 flere ledige i oktober i år.

Ifølge NAV er det ledigheten for kvinner som har økt mest de siste månedene.

– Veksten i ledighet har særlig kommet innen undervisning, helse, pleie- og omsorgsyrker samt butikk- og salgsarbeid, noe som tradisjonelt er typiske kvinneyrker. Den store økningen i ledighet i disse yrkene sammenfaller med en betydelig reduksjon i antallet nye stillinger innen de samme yrkene. sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Sør-Trøndelag i en pressemelding.

OmrådeArbeidsledige (okt. 2010)I prosent av arbeidsstyrken
Melhus1762,3
Midtre Gauldal702,3
Skaun1022,9
Hele Sør-Trøndelag43352,8