Den siste etappen av miljøgata i Melhus sentrum er omsider i ferd med å bli tatt.

- Det er forsinket oppstart. Entreprenøren har rigget opp, men på grunn av ferieavvikling og sykdomsforfall har de kommet seg i gang først nå. Vi er veldig interessert i at de kommer i gang, sier prosjektleder Lars Gløtvold i Melhus kommune.

Tirsdag var landmåleren på plass for å måle hvor stort avvik setningene i vinter har gitt. Entreprenøren har fått på plass noen brakker, men ellers er det lite å se til anleggsvirksomhet ennå.

Mange har vært opptatt av at miljøgata ser ut som en anleggsplass, og sikkerheten for fotgjengerne har ikke vært optimal. Etter det Trønderbladet har fått opplyst, er folk blitt påkjørt selv om de har krysset gata der det står fotgjenger-

skilt.

14 uker

- Grunnarbeid skal gjøre hele jobben, og de har cirka 14 uker på seg til å gjøre den, sier prosjektleder Gløtvold.

Asfalten som ble lagt på etter klager på støv, blir med videre unntatt i kryssonene. Der må asfalten rives av, forteller Gløtvold. Det blir bygd opphøyde kryss slik at hastigheten på trafikken dempes. Deler av miljøgata er allerede tatt i bruk til parkering, og når miljøgata er ferdig, blir det langsgående parkering. Det innebærer at parkering skjer som lukeparkering, og ikke ved at bilen parkeres på skrå.

Positive signaler

Lyskryss er blitt etterlyst av blinde og andre, og Gløtvold sier at kommunen har fått positive signaler slik at det ser ut til å bli et brukerinitiert lyskryss nord for Løvsetkrysset. Lyssignalet kommer ved en planlagt gangvei fra Buen, og kan brukes når miljøgata skal krysses for dem som skal til Skysstasjonen.

Per Bortens vei som går mellom Ide-

gården og bedehuset er i en bedrøvelig forfatning.

- Det jobbes med asfaltering av veien. Asfaltering vil skje, men vi vet ikke når, sier Gløtvold.