Melhus boligbyggelag signaliserer at de er interessert i å samarbeide om et boligkompleks med utleieleiligheter på Hovin.

Hovin arbeiderlag er blant dem som har tatt til orde for at det bør bygges lettstelte boliger på Hovin, og under det åpent møte ble det signalisert sterkt støtte til tanken fra mange hold. Tanken har særlig kommet opp nå som Bent Ramberg har planer om å et boligfelt på Hovin. Feltet Teigen har nylig hatt sin første runde i formannskapet, og formannskapet ga sin enstemmige støtte til feltet.

Satt av

I feltet som ligger like ved Hovin sentrum, er det blant annet satt av plass til et boligkompleks.

Melhus Boligbyggelag har i et brev til Melhus kommune sagt seg interessert i et samarbeid om et prosjekt som innbefatter et leilighetskompleks med utleieboliger.

- Vi har fått opplyst at det er flere interessenter som er ute etter utleiebolig på Hovin. Det er personer som ikke har mulighet til å reise den kapitalen som trengs for et huskjøp, men det er også eldre som har kapital i form av egen bolig, som ønsker seg en lettstelt utleiebolig, skriver Bjarne Åmot, leder i boligbyggelaget.

Eldreboliger

Under folkemøtet kom flere inn på behovet for eldreboliger. Melhus Boligbyggelag har henvendt seg til Husbanken om mulig støtte til eldreboliger, og Husbanken svarer at de ikke har tilskudd til bygging av boliger til eldre.