Fare for skogbrann: - Store områder kan bli berørt