– Dumt at Høyre stemte imot at Kvål skal bli et bedre sted for ungene