Stenger fylkesveg på ubestemt tid for å fikse «ledningsversting»