Budsjettforslaget: - Det er vanskelig å sette enheter opp mot hverandre

foto