Presser eldre inn på dobbeltrom - må åpne stengt sykehjemsavdeling