Politiet lånte traktor for å berge campingvogn

foto