I kveld klokka 18 holder Melhus kommune folkemøte i Folkets Hus på Kvål, der folk kan få informasjon om rasfaren på Kvål.

Kraftig brems i bygging

Som Trønderbladet tidligere har skrevet, har NVE lagt ned innsigelse mot byggeprosjekter som forårsaker ansamling av folk. Det betyr stopp for idrettshall, omsorgsboliger, pendlerparkering, ny barnehage, løsning av overvannsproblemene i Kvål sentrum og boligbygging i Kvål sentrum. Årsaken er faren for større kvikkleireskred.

Nå kommer representanter fra NVE og Statens vegvesen til folkemøtet, og varaordfører Sigmund Gråbak håper folk møter opp på møtet.

Hadde møte

Tirsdag var den politiske ledelsen på møte med NVE og Statens vegvesen for å høre om staten bekoster ei motfylling i Gaula, slik at det kan åpnes for bygging.

- Vi fikk ingen direkte lovnader, men det var veldig positive signaler. NVE og Statens vegvesen skal se på datagrunnlaget for grunnforholdene. Jeg har stor tro på at det skal bli ei løsning, sier Gråbak.

Vegvesenet mener ei motfylling vil koste tre millioner kroner, og at den må på plass når ny E6 skal bygges. E6-bygginga er planlagt tidligst i 2018.

- Vi er nødt til å gjøre alt for at Kvål sentrum ikke skal bli liggende i ei dvale i 10 år, sier Gråbak.