Geir Christian Lunde fra Melhus har lagt ut denne filmen på YouTube. Den er filmet med hans foreldres filmkamera på 1960-tallet, og viser hvordan de drog garn i elva blant annet ved hjelp av hest. Opptaket er gjort utenfor Øran i Melhus.

I Norge har det vært fisket laks helt siden fisken etablerteseg i elvene etter siste istid, og forekomsten av laks var viktig når mennesket valgte seg bosted.

Sportsfiske oppsto fra 1830-tallet, og det var velstående engelskmenn som la grunnlaget for et fiske som etter hvert ga betydelige inntekter ogarbeidsplasser. Arbeidsplasser som var knyttet til hjelp og service for fiskerne, altsåtidlig turistnæring.

Dette medførte nye prinsipper og ny tankegang, og den første lakseloven kom i 1848. En offentlig fiskeetat ble etablert i 1855.

Sportsfisket fikk gradvis større økonomisk betydning enn det gamlenæringsfisket i elvene, og i 1978 ble alt annet fiske enn sportsfiskeformelt forbudt i elvene, selv om det fortsatt ble gjort enkelte unntak.

Kilde: Miljøverndepartementet