Tirsdag morgen pågrep politiet en kvinne og en mann først i 20-årene etter at en bil ble funnet  hensatt ved Melhusbanken. Lensmann Monica Brækken opplyser at de to er hjemmehørende i Melhus. Disse to er mistenkt for bilbrukstyveri. Bilen skal ha blitt stjålet i Trondheim, og altså funnet i Melhus.

Satt i arresten

- To personer er satt i arresten i dag tidlig. De blir avhørt, sier Brækken.

Brækken forteller at de to er kjenninger av politiet, og at de mistenkes for andre forhold også.

- Påtalemyndigheten avgjør om det er grunnlag for videre reaksjon mot de pågrepne. Jeg kan ikke gå inn på hva grunnlaget er, sier Brækken.

De to pågrepne var ved Melhusbanken, men Brækken sier at det ikke er grunn til å tro at de hadde til hensikt å bryte seg inn i Melhusbanken.

Politiet har beslaglagt gods som politiet mener kan være stjålet, og Brækken opplyser at politiet tar kontakt med eiere av godset. Over en periode har det vært flere biltyverier.

Pågått over tid

- Helt siden i sommer har det vært biltyverier,og vi prøver å se om det er en sammenheng. Flere av de stjålne bilene er blitt hensatt på Gimse. Vi gjør undersøkelser, og jeg kan ikke gå inn på hva disse går ut på, sier Brækken.

Trønderbladet har fått tips om at en bolig et sted i Melhus er blitt oppsøkt flere ganger av politiet i det siste.

I romjula ble en bil stjålet på Ler, og politiet anmodet publikum om å gi opplysninger.

- Vi ser en veldig nytte av at publikum gir opplysninger, og politiet ble kontaktet av publikum etter tyveriet på Ler, sier Brækken.

Brækken ønsker ikke å gå inn på om det var begått flere innbrudd i området der bilen ble stjålet sist lørdag.

Tidligere gikk lensmannen ut med en henstilling om at folk er nøye med å låse bilen og ikke forlate verdigjenstander i den, og Brækken gjentar denne henstillinga nå ettersom det har vært en del biltyverier i Melhus. Hvorvidt de stjålne  bilene har vært ulåste, kan Brækken ikke si noe om på nåværende tidspunkt.