En ny skogbruksplan vil ikke gi nøyaktig svar på antall trær i skogen, men det er ikke langt unna, mener Kåre Sunnset, som er leder i skogeierlaget på Hølonda, og primus motor for arbeidet med ny skogbruksplan i kommunen.

- Det er 20 år siden forrige skogbruksplan, og mye har skjedd på denne tida. Vi vil gi skogbrukerne en oppdatert oversikt over hvordan det står til med skogen, og hvilke tiltak som trengs for å drive optimalt, opplyser Kåre Sunnset.

Det finnes 650 skogeiendommer over 25 dekar i Melhus kommune. Produktivt areal er hele 313.000 dekar, og det foreligger allerede en flyfotografering fra 2011 som vil bli benyttet. Skogbruksplanen forteller hvor mye skog som står på hver enkelt teig, hvor gode vekstforholdene er, og hvor langt skogen har kommet fram til hogstmoden alder. Eiendomsgrensene blir også oppdatert, og planavdelinga i kommunen har satt av ressurser til å få fram korrekte grenser.

Tirsdag kveld holdes et informasjonsmøte på Skjerdingstad, og på onsdag blir det på Hovin. Torsdag er tida kommet for møte på Hølonda. Flere fagfolk og representanter for Fylkesmannen og fylkeskommunen vil delta. Oppdragsgiveren Allskog blir også representert.

Les mer i Trønderbladet tirsdag.

Les Trønderbladet.no: Ser hvordan skogen blir om 100 år

Les Trønderbladet.no: Elgen spiser opp skogen

Les Trønderbladet.no: Finsk ulv spiser skogen

Kåre Sunnset leder arbeidet med ny skogbruksplan i Melhus kommune.