- Unge mennesker føler ikke den samme lojaliteten som vi som er eldre mener det skal være mellom spiller og klubb. Dette har forandret seg voldsomt i løpet av de siste fem-ti årene, sier kretslederen.

Lokale helter

Før kunne man være en lokal helt hvis man spilte på bygdas beste lag. Sånn er det ikke lenger, og Wolden tror ikke man kommer tilbake til sånn som det var før. Den gang spillerne flest var mer seriøse.

- Jeg tror problemstillinga er sammensatt. Jeg kjenner ikke forholdene i Gauldalen så godt at jeg kan si noe om festkultur eller ikke, men mange unge mennesker er liker å feste, og fotballspillere er som unge mennesker flest, konstaterer Wolden.

Samtidig påpeker han at enkelte klubber lykkes, ved å ta ting seriøst.

- KIL Hemne kommer gjerne ut av sesongen med styrket stall. Det er opp til klubben å jobbe med å bygge en kultur, sier han.

Realistisk forhold

Å fire på kravene i forhold til festing, er imidlertid ikke veien å gå for å skape et miljø som tiltrekker seg spillere.

- Nei, jeg tror ikke det er løsende. Vi må ha et realistisk forhold til det. Men ”fritt frem” for å gå på fest dagen før kamp, og den slags, er jeg veldig sterk motstander av.

- Hvordan skal en klubb som Melhus skape et stabilt lag av spillere som møter på trening og kamp?

- Jeg tror miljøet må bygges i aldersbestemte klasser. Det må være en gjennomgripende holdning hele veien opp. Ungdomsfotballen skal ha tilbud til alle, men det skal være mulig å differensiere, og gi de som ønsker det muligheten til å være mer seriøse. Også må man forvalte disse godt.

Les også: - Mange spillere lever for fyll og fest

SAVNER SERIØSITETEN: - Unge mennesker føler ikke den samme lojaliteten som vi som er eldre mener det skal være mellom spiller og klubb, sier Morten Wolden.