Leilighetsbygget er i ferd med å reise seg like ved veien som går til Melhus IL's anlegg i Gruva. Mange barn og unge går forbi i forbindelse med at de skal på trening og kamper i Gruva der det er flere idrettsbaner. Bygget skal inneholde ni leiligheter og en treningsleilighet.

I et brev til Melhus kommune skriver foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) at de ikke er nok informasjon om hvordan botilbudet organiseres, og at de trenger en visshet om at kommunen har vurdert botilbudet og boplassering i forhold til barnas trygge ferdsel.

Rådmann Roy J. Jevard er kjent med uroa, og sier at det har vært holdt flere møter med FAU uten at uroa ser ut til å ha lagt seg.

- Dette er omsorgsboliger på lik linje med andre omsorgsboliger kommunen har. Beboere vil være folk som trenger hjelp til å finne bolig og trenger hjelp i boligen. Det er ikke mer grunn til å være bekymret for å gå forbi disse boligene enn for å gå forbi andre boliger, sier Jevard.

NYBYGG: Boligene for psykisk syke er i ferd med å reise seg like ved Envinas hovedkontor og inngangen til Gruva.