Melhus kommune bør stå som eier av nye idrettsanlegg for å få tak i momskompensasjonen, mener formannskapsmedlem Sigmund Gråbak (H).

I formannskapsmøtet på tirsdag, kommer bygging av kunstgrasbane på Hovin opp igjen. Politikerne har tidligere signalisert at de er positive til at en slik bane skal prioriteres nå, og kommunestyret har bevilget 100.000 kroner til banen.

Eier

Denne gang blir de spurt om kommunen kan stå som eier av banen. Det innebærer at kommunen bevilger 2,6 millioner kroner til bygging. Beløpet tilsvarer banens byggesum. Banen er en minibane uten undervarme. Beløpet finansieres ved et låneopptak på 0,7 millioner kroner, statlige spillemidler på 0,8 millioner kroner, bidrag fra Hovin idrettslag på 0,4 millioner kroner og momskompensasjon på 0,5 millioner kroner. Kommunen får momskompensasjon, og det betyr at hvis idrettslaget skulle bygge selv, ville de ikke få den.

Neste korsvei

Sigmund Gråbak (H) tok opp spørsmålet om kommunalt eierskap da kunstgrasbanen ble behandlet av kommunestyret, og ble bedt om å fremme synspunktene sine ved neste korsvei. Muligheten har kommet nå, føler Gråbak som i formannskapsmøte vil ta opp eierskap på prinsipielt grunnlag.

- Jeg vil prøve å få fram en sak der kommunen står som tiltakshaver når det trengs store investeringer til anlegg for å få momskompensasjon. Dette gjør jeg ikke minst fordi kommunen har lagt bort regelen om at kommunen skal yte en tredjedel av kostnadene. Det er 10-12 år siden kommunen gikk bort fra regelen, sier Gråbak.

Kan overta

Gråbak sier at det ikke er et mål at kommunen skal bli sittende med anleggene, og han mener det går an å få til avtaler der idrettslagene tar over anlegget og drifta etterpå.

- Jeg tror det betyr veldig mye for idrettslagene at kommunen står som eier når anleggene bygges fordi de får momskompensasjon. Dette er et godt formål, sier Gråbak.

PÅ BANEN: Sigmund Gråbak mener kommunen bør stå som eier av nye idrettsanlegg.