Firhjulinger (ATV) begynner å bli populære kjøretøy, og nå vil stadig flere kjøre med dem i marka. Edvar Bollandsås i Flå vil bruke ATV i forbindelse med elgjakta, og i søknaden skriver han at den skal brukes innenfor Flå sameies område og hos tre enkeltstående grunneiere. Alle har gitt sin tillatelse. Han begrunner søknaden med dårlig utbygd veinett.

Rådmannen anbefaler overfor komité for teknikk og miljø som møtes i dag, at søknaden avslås. Begrunnelsen er at kjøringa ikke ansees som nødvendig, og at kjøretøyet kan forårsake store skader i terrenget fordi marka er oppbløtt.

En annen som søker, er Morten Langland i Flå som ønsker å bruke ATV i Flåmarka. Han søker av helsemessige årsaker, og vil bruke barmarkskjøretøyet fra Fremo til Teiavollen. Rådmannen anbefaler også her avslag fordi han mener det dreier seg om turkjøring, og for at det kan bli store skader på terrenget.