Melhus fikk registrert fem positive PCR-tester i løpet av søndagen, og og fire på mandag formiddag. Kommunen står nå på totalt 1630 smittetilfeller i koronatiden. Tallet fra Folkehelseinstituttet inkluderer ikke innmeldte positive selvtester, og det reelle smittetallet er derfor langt høyere. Ifølge Melhus kommune ble det søndag registrert 162 nye smittetilfeller. Lørdag registrerte kommunen totalt 116 smittetilfeller og 120 på fredag. I løpet av tre dager har Melhus kommune registrert over 400 nye smittetilfeller.

850 på ei uke

– I forrige uke var det totalt 850 smittetilfeller, og det var 116 på lørdag og 162 på søndag. Smittetallet er ikke voldsomt høyt, men vi følger med. Det er særlig ungdomsgrupper som er smittet. Vi ser også at ansatte i kommunen er smittet, men det har ikke vært det massive sykefraværet som var fryktet, sier enhetsleder Monica Brækken i Melhus kommune.

En oversikt fra Melhus kommune viser at 418 av de 850 smittede i forrige uke er i alderen 0–19 år. I gruppa 20–39 år var det 201 smittetilfeller. I gruppa 40–59 år var det 200 smittetilfeller. I gruppa 60–79 år var det 29 smittetilfeller, og i gruppa 80 pluss var det to smittetilfeller.

Mange kommuner og deriblant Melhus og Midtre Gauldal, har registreringsmulighet for positive selvtester.

– Vi har absolutt inntrykk av at folk melder fra om positive hurtigtester. Folk kan ha hatt problemer med å få meldt fra slik at det kan være at de ikke får meldt fra før neste dag. Det kan forklare hvorfor tallet på søndag er høyere enn på lørdag, sier Brækken.

Melhus kommune melder at kommunen totalt har registrert 2385 smittetilfeller i koronatiden.

Midtre Gauldal fikk ikke registrert noen nye positive PCR-tester på søndag, og noe av forklaringa kan være at den kommunale teststasjonen ikke er åpen i helgene. Totalt står Midtre Gauldal på 526 smittetilfeller i koronatiden. I tillegg kommer positive hurtigtester.

Saken oppdateres!

0-9 år115
10-19 år303
20-29 år91
30-39 år110
40-49 år146
50-59 år54
60-69 år25
70-79 år4
80 år+2
Sum850