Krigen fører til forsinkelser for skolesekker

foto