Politikerne sa ja til å flytte en hel sykehjemsavdeling