Frivillige gjør en kjempeinnsats for isbanen - savner hjelp fra kommunen

foto