Hørte ikke på protestene mot nytt boligprosjekt

foto