Ser behovet for bofellesskap: – Et mer passende tilbud