Brann utenfor idrettshall - innrømmer at de tente på

foto