Profilert medlem ber om fritak fra politisk verv

foto