Lørdag ble det meldt om 29 nye smittetilfeller i Melhus og 11 nye positive på covid-19 i Midtre Gauldal.

Totalt har nå 961 personer blitt smittet av koronaviruset i Melhus siden pandemiens start i 2020. I forrige uke var 148 nye smittet, mens denne uka er 155 så langt bekreftet.

– Det ser ikke ut til at Melhus har fått den kraftige smitteøkningen en har sett i andre kommuner, men vi må forvente at mange av oss kommer til å bli smittet, sa Monica Brækken, enhetsleder i Melhus kommune til Trønderbladet fredag.

I Midtre Gauldal har nå totalt 402 personer fått påvist covid-19. Kommunen registrerte seks nye på torsdag og sju nye på fredag. Begge kommunene har nå en stigende smittetrend.

Oppdatering på tall

I dagene som kommer kan det også komme store utslag på antall smittede, på grunn av en oppdatering hos FHI.

«Antall smittede registrert i Meldingssystem for smittsomme sykdommer, MSIS, kommer til å bli oppdatert de nærmeste dagene. Det gjør at det totale antallet tilfeller registrert siden lørdag 15. januar vil kunne stige med mellom 5000-8000», opplyser FHI på sine nettsider.

Grunnen til oppdateringen er en omlegging av meldingsrutine fra Fürst laboratorier inn til MSIS. Alt var ikke klart da omleggingen ble satt i verk, og det gjør at statistikk fra MSIS-registeret ikke har vært tilstrekkelig oppdatert.

Påvirket appen

– Feilen er nå rettet, og Fürst ettersender svarene til MSIS i dag. Dette betyr at vi forventer etterregistrering av tilfeller som er påvist fra Fürst. Det er ikke mulig å vite nøyaktig hvor mange det dreier seg om, men det kan være mellom 5000–8000 tilfeller, fordelt på en uke, sier avdelingsdirektør Karianne Johansen ved FHI.

Dette har også påvirket Smittestopp og muligheten for å melde seg smittet via denne, da oppslaget for Smittestopp går til MSIS. Det har ikke påvirket oversikten kommunene har og oppfølgingen av de smittede, da kommunene får svar direkte fra laboratoriet. Det har heller ikke påvirket prøvesvarvisningen på helsenorge.no eller i kjernejournal.