Eldreomsorgen: Vil utsette avgjørelsen for Hølonda

foto