- Alle blir nedbrutt av å bli motarbeidet av egen kropp, sier Lin Olderøien (32).

I forrige uke tok hun og de ansatte i Friskgården imot de første brukerne av rehabiliteringstilbudet på Lisbetsæter i Skaun. På kurstedet fra 1890-årene får sykemeldte tilbud om veiledning og trening. Målet er å få dem tilbake til arbeidslivet. Tilbudet er ment for dem som sliter i motbakke, og som har mer usynlige sår enn en brukken fot.

- Vi har et tilbud der de kan bygge opp egenverdi. Når en utsettes for langvarig belastning, gjør det noe med oss. Alle kan bli nedbrutt av å bli motarbeidet av egen kropp. En kan få se at en er en ressurs selv om en har smerter, sier Olderøien.

Egenkjærlighet

Olderøien mener at mange faktisk skulle ha vært sykemeldt fra hjemmet.

- Egenkjærlighet er ikke det samme som egoisme. Hvor egoistisk er det ikke å ture fram? Det går utover de andre, og vi må sette grenser, sier Olderøien.

Lin er oppvokst på Melhus, og som femåring flyttet hun og familien til Gimse. Som voksen har hun bosatt seg på Løvsetbakkan. Etter videregående skole startet hun på NTNU, og så gikk turen til Bergen. Hun har tatt en cand.mag-grad med realfag og en cand.mag-grad fra historisk fakultet. I tillegg har hun hovedfag i filosofi fra Bergen, og hun har vært ansatt som foreleser og veileder samme sted. I flere år har hun vært teamleder, og mens hun var i Bergen, var hun med på å utvikle en modell for eksamen i "forberedende". Seminarmodellen innebærer at studentene skal skrive oppgaver og ha en liten test framfor å ha en eksamen. Videre har hun utdanning fra Gestaltakademiet i Kristiansand.

Innen filosofi er utvikling av mennesket og erkjennelsesfilosofi hennes retning. Slik sett mener hun gestaltfilosofien passer godt inn siden den tar for seg erkjennelse, eksistensialisme og fenomenologi (læren om fenomener).

Helheten

- Det handler om her og nå, og se helheten i mennesket. Vi må ta tak i her og nå-situasjonen, og ta ansvar for eget liv. Brukeren får ikke lov til å fortelle til en terapeut, men skal ta tak i situasjonen selv, sier Lin.

Hun har fått tilbud om å ta doktorgrad innen filosofi, men akkurat nå ønsker hun å gjøre noe praktisk. På sikt vil hun skrive ei avhandling.

I studietida var hun et halvt år utvekslingsstudent i Spania, men da ble det ifølge Lin mye klatring og lite filosofi-studier.

- Jeg klatrer utendørs, og jeg brukte mye tid på klatring i studietida. Det blir det ikke så mye tid til nå. Løping og sykling er også viktig for meg, forteller Lin.

I mange år har hun drevet et enkeltmannsforetak innen terapi, og etter hvert fant hun ut at hun ville jobbe på heltid med terapi. Hun flyttet til Trøndelag, og gikk inn i Friskgården. Enkeltmannsforetaket driver hun fortsatt, og hun har både barn og voksne som klienter.

Lisbetsæter som arbeidssted har hun stor sans for, og hun forteller at Friskgården har hatt et godt samarbeid med eierne. De har strukket seg langt, mener hun. Lisbetsæter er kjent for spøkelset, og det har de ansatte allerede stiftet bekjentskap med. Men dunking i veggen lar Lin seg ikke skremme av, og hun tror det er en sjel som ikke har kommet seg løs fra sitt jordiske liv.

For å gi en hjemmefølelse i Friskgården Nidaros' nye lokaler, får brukerne tildelt ulltøfler som mor til Lin har strikket. Selv velger hun å gå i sandaler.