- Regjeringen prioriterer høyt at det skal være trygt å bo langs landets vassdrag, og risikovurdering og tiltak i områdene er under gjennomføring, sier olje- og energiminister Åslaug Haga i en pressemelding titulert "Forebyggende tiltak mot flom- og leirskredfare".

Bakgrunnen er sommerens flom på Østlandet.

I statsbudsjettet for 2008 foreslår regjeringen å bevilge 7 millioner kroner til kartlegging av fareområder langs vassdrag og 79 millioner kroner til sikkerhets- og miljøtiltak i vassdrag. Det vil blant annet bli utført sikringstiltak mot kvikkleireskred i Skaun og Trondheim. Gaula er ikke blant vassdragene som omfattes av tiltakene.

GAULA: Gaula fra Finset. Foto: John Lerli