Begge har et bortimot livslangt engasjement for Buvik idrettslag. Både ski, fotball, håndball, trim og orientering har hatt glede av deres frivillige innsats. De har stilt opp med praktisk hjelp til drift og arrangement, og har også hatt verv og treneroppgaver. Også drift lysløypa og pilegrimsleden har engasjert ekteparet.

Arne Valseth sier de mottar nyheten med glede.

- Vi føler oss beæret og glad. Men følelsene er litt blandede også. Mange andre har gjort en stor innsats for idrettslaget, sier Arne Valseth.

Vedtaket om hvem som får årets kulturpris skjedde tirsdag, og overrekkelsen skjer seinere.