Lederen for veglaget i Endalen har fått 40.000 kroner i bot fra politiet: - Dette godtar vi ikke og det blir nok en ny runde i retten, sier Arnulf Storrøsæter.

Konflikten om den mye omstridte setervegen i Endalen i Budalen tilspisser seg. I høst tok veglaget opp igjen arbeidet på deler av setervegen. Dette oppdaget Statens naturoppsyn og rapporterte dette til politiet. Politiet i Sør-Trøndelag har nå gitt veglagsleder Arnulf Storrøseæter forelegg for arbeidet som ble gjort i fjor og i år.

Opprørt veglag

Arnulf Storrøsæter og resten av veglaget rister på hodet over bota:

– Dette misliker jeg sterkt. Vi har en rettskraftig dom i ryggen som tilsier at vi kan gjøre det arbeidet som vi har gjort, sier veglagslederen som nå risikerer å måtte betale dyrt for denne prinsippsaken. En dom i 2006 slo fast at veglaget har rett til å vedlikeholde den en kilometer lange strekningen, og vedlikehold ikke er søknadspliktig. Vegen går inn til grensa til Forollhogna nasjonalpark, og ligger i et landskapsvernområde.

Mener arbeidet ikke er vedlikehold

Politet i Sør-Trøndelag mener arbeidet til veglaget har vært i grundigste laget og ikke er vedlikehold.

Politiadvokat Mette Kollstrøm mener veglaget har brutt lova:

– Det er gjort arbeid inn i dette landskapsvernområdet, uten at de har tillatelse til det.

– Hva med dommen fra 2006 som slår fast at de har rett til å gjøre vedlikehold?

– Vi har kommet til den konlusjonen at dette er arbeid utover velikehold. At en er frikjent i en straffesak er ikke avgjørende for hva man kan gjøre i henhold til naturvernlova og plan og byggningslova. Det er strengere beviskrav i en straffesak enn i en forvaltningssak, begrunner politiadvokat Kollstrøm.

OPPRØRT: Veglagsleder Arnulf Storrøsæter risikerer å måtte punge ut 40.000 kroner for vegarbeidet på setervegen i Endalen: - Denne bota overkjører en rettskraftig, sier Storrøsæter.