Hogsten i Melhus kommune har økt sterkt de siste åra, og i fjor ble Melhus den nest største skogkommunen i fylket.

Bare Selbu er større når det gjelder avvirket skog. De endte i fjor på 38.000 kubikkmeter, mens Melhus hadde rundt 36.000. Tidligere lå Melhus et stykke ned på lista, men har gått forbi både Orkdal, Midtre Gauldal og Skaun, som er på de neste plassene. For noen år siden var Melhus kommune under 20.000 kubikkmeter avvirket kvantum.

Det er særlig utviklinga i nedre Melhus som har vært god. Her har skogeierlaget drevet oppsøkende virksomhet, og høster fruktene av det.

Skogbruksleder Håvard Telebond peker også på andre årsaker.

- Kapasiteten på skogsmaskiner har vært dirigert til nedre Melhus. Det står mye gammelskog her, og skogeierne har vært interesserte, sier Håvard Telebond.

Ole John Sæther i Melhus kommune synes det er gledelig at hogsten har tatt seg opp, og særlig i nedre Melhus.

- Tømmerprisene har vært gunstige, og entreprenørene gjør jobben stadig mer effektivt og rimelig. Vi ser en smitteeffekt der maskinene er. Naboene vil gjerne hive seg på de også, sier Ole John Sæther.

Han ser ofte at nye generasjoner gårdbrukere ser en større verdi i skogen enn forgjengerne gjorde.