Årets TV-aksjon holdes neste helg, og er til inntekt for Blå Kors. I fjor var ordfører Erling Bøhle lite stolt over innsamlingsresultatet, og han reagerte blant annet på at folk hadde gitt knapper, ukurant mynt og handlevognpoletter i bøssene. I år satser varaordfører Hallgeir Solberg, lokal innsamlingsleder, på en helt annen innsats.

Godt formål

- Vi kommer til å legge til rette for at folk kan gi det de vil, og at de er med på dugnaden denne dagen. Aksjonen er for et godt formål, og er til inntekt for Blå Kors som driver et arbeid i forhold til barn og unge som rammes av voksnes rusmisbruk. Jeg kjenner litt for mange som rammes av dette. Barna er totalt uskyldige, og de risikerer å bli preget av rusmisbruket i lang tid. Det er viktig å nå dem mens de er unge, og unngå at de kommer i samme uføret selv, sier Solberg.

Solberg sier at folk kan ha ulike meninger om bruk av alkohol.

- Men det er for galt at barn og unge blir rammet av at vi voksne ikke har skikk på rusmisbruket, sier Solberg.

Han er bekymret over at så få bøssebærere har meldt seg, og sier at det trengs 200 bøssebærere og i tillegg sjåfører for å være sikker på at hele Melhus er dekket.

TRENGER FLERE: - I sum vet vi at det mangler mange bøssebærere, sier varaordfører Hallgeir Solberg som håper at flere melder seg snarest.