Nyheten fredag om at Stortingets transport- og kommunikasjonskomite i forbindelse med 2006-budsjettet ikke ønsker å avsette penger til ny E6 forbi Soknedal sentrum før i 2009-10, blir ikke godt mottatt i Soknedal. Det innebærer nemlig at tiltak i forbindelse med planlagte næringsbygg i sørlig del av Soknedal sentrum heller ikke kan gjennomføres før E6 er i boks.

Coop Soknedal, som nylig ble en del av Coop Oppdal, sliter med et gammelt forretningsbygg, og har derfor en tid arbeidet med å finne seg alternativ tomt for et nybygg i tilknytning til den nye E6-traseen, i sørdelen av sentrum.

Avventer

Bestyrer Kari Solbergløkk, sier til Trønderbladet at de i dag strever med et nedslitt bygg. Hun synes det blir lenge å vente på et nybygg dersom prosessen nå stopper opp fram mot 2010.

- En del oppussing av dagens butikklokaler vil det bli uansett, sier hun. Men det er stor synd dersom de enda må vente nærmere fem år på et moderne forretningsbygg.

Disponent i Coop Oppdal BA, Morten Erik Stulen, er heller ikke begeistret for utsiktene til en forsinket byggeprosess i Soknedal sentrum.

- Vi kommer imidlertid til å fortsette jobben med å sikre oss tomt sør for Liums bakeri, men det er opplagt at vi må avvente en E6-avklaring, sjøl om tidsperspektivet blir nærmere 2010. Vi kan ikke risikere å binde oss til en tomt som ikke får den nærhet til ny E6 som vi ønsker. Nå har byggeplanene våre et to-treårsperspektiv uansett, men ytterligere forsinkelse er ikke ønskelig, sier han.