Melhus er blant de dårligste på å snakke med innbyggerne