I tråd med Lidls policys svarer eiendomssjef Tarald Sverre ¿ingen kommentar¿når Trønderbladet ringer ham for å høre hva Lidl vil snakke om i forkant av kommunestyremøtet. Han beklager at han ikke kan si noe.

Selvbedt

Det Bøhle forventer, er at Lidl vil snakke om er sentrallager og butikk.

- Lidl har bedt om å få kjøpe areal ved bedehuset, opplyser Bøhle.

Kommunen eier en liten bit av leirområdet, og dette er ikke nok til å bygge butikk på. Resten har Lars Sjømo, eier av Melhus-Torget, opsjon på. Bøhle sier at kommunen alltids kan selge sin andel, men at den da vil bli blokkert i flere år framover om Sjømo ikke gir av sin andel.

Ikke en etasje

Han har lite tro på at politikerne i forbindelse med ny reguleringsplan går ned i etasjehøyde for å tilfredsstille Lidl. Dagens krav er tre etasjer.

Ordføreren er ikke så engasjert i en eventuell butikk i sentrum, som han er i å få sentrallageret til Melhus. Han har snakket med fylkesmannen personlig om Hofstad leir kan bli frigitt raskere enn planlagt, og om det er skjulte problemer i leirområdet i forhold til for eksempel forurensning.

- Hvis Hofstad frigis, kan Lidl være aktuell kjøper, og de kan eventuelt forhandle direkte med Forsvaret. De har penger og det har ikke vi. Forsvaret har sagt de skal fase ned, og det blir feil fokus om vi skal legge oss borti det, sier Bøhle om det ikke virker underlig å få lagt ned noens arbeidsplass for å få inn Lidl.

Lidl har meddelt Melhus kommune at de vil plassere sentrallageret sitt på Brubakkørene.