Lånekassen bruker kunstig intelligens og tar dobbelt så mange stipdendjuksere