Har fortsatt et håp om at Melhus videregående skole vil bli bygd ut

foto