Tagging på kommunale og private bygg i Melhus kommune er et stort problem, og flere er blitt avhørt for hærverket.

- Det er en god del tagging rundt om i kommunen, og ungdommer blir etterforsket for dette. Vi har avhørt flere, og de har erkjent en god del. Det er en gjeng som drar rundt omkring, og de må gjøre opp for seg, sier politioverbetjent Tor Haugan ved Melhus lensmannskontor.

Barn og foreldre var blant dem som fikk en trist opplevelse ved skolestart da store deler av Eid skole var tagget ned.

Straffereaksjonene vil avhenge av alderen på taggeren, opplyser politioverbetjent Haugan. En straffereaksjon kan være at taggeren må jobbe for dem som er blitt utsatt for hærverket eller at taggeren må vaske bort merkene.

En annen mulighet er at foreldre må betale. Haugan forteller at det er satt ei grense på 5000 kroner pr. skade.

- Hvis en ungdom har tagget fem hus, blir det 25.000 kroner i erstatning, sier Haugan.

SKOLE: I august i fjor var det mye tagging på Eid skole på Korsvegen.