På tre måneder har antall nordmenn med betalingsanmerkning økt med 3000, til 199 174. Skyldig beløp har vokst til rekordhøye 23,5 milliarder kroner.

– Vi har aldri før registrert et så høyt skyldig totalbeløp eller så mange personer med betalingsanmerkning, sier direktør Gabor Molnar i kredittopplysningsbyrået Experian.

Ifølge et av landets største inkassoselskaper, Aktiv Kapital, er det flere årsaker til økningen.

– Permitteringer og oppsigelser har rammet flere tusen nordmenn, som dermed har fått strammere økonomi. Mange har havnet i et økonomisk uføre det er vanskelig å komme ut av, sier direktør Rolf Wilhelmsen i Aktiv Kapital.

Siden i fjor er antallet permitterte åttedoblet.

Wilhelmsen tror økningen i betalingsanmerkninger nå skyldes at mange fikk økonomiske problemer sist vinter. Det tar flere måneder før et inkassokrav fører til betalingsanmerkning. Derfor er det et etterslep av slike saker.

– Nå i høst ser vi en lysning ved at flere inkassosaker blir løst. Det kan være et tegn på at økningen i antall betalingsanmerkinger etter hvert vil flate ut, mener direktøren i Aktiv Kapital.

Menn skylder mest

Rolf Wilhelmsen sier det er mange typer regninger folk har slurvet med å betale.

– Postordrekjøp og mobiltelefonabonnementer skaper ofte problemer for de helt unge, og godt voksne får i tillegg inkasso på strømregninger.

Ifølge analysen fra Experian er menn stadig langt dårligere betalere enn kvinner.

– Av det totale beløpet på 23,5 milliarder kroner, skylder menn nå 18,8 milliarder, nesten fire ganger så mye som kvinnene, sier Gabor Molnar.

Slettes umiddelbart

Når man først har fått en betalingsanmerkning, blir det så godt som umulig å gjøre kjøp på kreditt og få nye lån. Anmerkningen slettes med én gang et krav blir gjort opp.

Fem prosent av den norske befolkningen over 18 år er registrert med en eller flere betalingsanmerkninger. Det er store geografiske forskjeller på hvem som ikke gjør opp for seg.

7,5 prosent av befolkningen i Finnmark har nå betalingsanmerkning. I motsatt ende av skalaen er Sogn og Fjordane, der 2,9 prosent har betalingsanmerkning.

Kilde: Newswire