Den største endringen i år er at du ikke kan stryke noen av kandidatene. I stedet må du nøye deg med et "positivt" virkemiddel, ved å kumulere. Det gjør du ganske enkelt ved å sette et kryss foran navnet på de kandidatene du ønsker å gi en ekstra stemme. Hvor mange kandidater du ønsker å kumulere, bestemmer du sjøl.

Fra andre lister

I tillegg kan du føre opp navn på kandidater fra andre lister. På stemmesedlene i hver kommune er det avsatt et visst antall plasser for "slengere" så du vil aldri være i tvil om hvor mange navn du maksimalt kan føre over. I fylkestingsvalget kan du ikke føre opp navn fra andre lister. NB: Ingen stemmesedler blir forkastet sjøl om de er rettet på feil måte.

Ingen konvolutt

Den andre store endringen du vil merke, er at konvoluttene er borte fra valglokalet. Etter at du eventuelt har utført endringer på stemmesedlene i avlukket, skal de brettes sammen, slik at ingen ser hva du har stemt.

Valglokalet

Endringene i år fører også til nye rutiner i valglokalet. Hvis du følger punktene nedenfor vil stemmegivinga gå greit.

1. Gå først til avlukket. Finn stemmesedlene du vil bruke både ved kommunevalget og fylkestingsvalget. (Det er tillatt å stemme ved bare ett av valgene). Stemmeseddelen ved kommunevalget er kvit, lyseblå ved fylkestingsvalget.

2. Deretter foretar du eventuelle endringer på listene, før du bretter dem sammen, slik at ingen kan sjå hva du har stemt.

3. Gå til en valgfunksjonær som stempler stemmeseddelen, og som krysser av i manntallet.

4. Slipp stemmesedlene i urnen. (Noen kommuner har to urner, ett for hvert av valgene, andre har ei felles urne for de to valgene)

5. Forlat deretter valglokalet, som ikke er et sosialt samlingssted (Ta praten utenfor).

Melhus og Skaun har bare en dags valg, mens du i Klæbu og Midtre Gauldal også kan stemme på søndag i noen kretser.

GODT VALG, og husk at alle valglokaler stenger senest kl. 20.00 mandag 15. september.