Bare to prosent av befolkningen i Norge aksepterer at 14 og 15-åringer drikker alkohol. Det kommer frem i Blå Kors-undersøkelsen 2008. Gjennomsnittlig debutalder for øl i Norge er 14,5 år. For vin/sprit er gjennomsnittlig debutalder 15 år.

- Det er gledelig at befolkningen uttrykker en svært restriktiv holdning til tidlig alkoholdebut. Men det er et påfallende gap mellom debutalder og den sunne skepsisen i befolkningen, sier generalsekretær i Blå Kors, Geir Gundersen.

Blå Kors-undersøkelsen er gjennomført av Norstat, og bygger på telefonintervjuer med et landsrepresentativt utvalg på 4000 nordmenn over 18 år.

Bare 21 prosent av befolkningen i Norge aksepterer at ungdom drikker alkohol på egenhånd før de når den lovlige grensen på 18 år. Bare 20 prosent aksepterer at foreldre skjenker alkohol til ungdom hjemme, før de når den lovlige aldersgrensen.

Tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)viser at gjennomsnittlig debutalder for øl i Norge er 14,5 år og vin/sprit 15 år.

Blå Kors-undersøkelsen viser store generasjonsforskjeller i holdningene til tidlig alkoholdebut. De yngre generasjonene er langt mindre restriktive til drikking før fylte 18 år. I aldersgruppen under 30 år mener 40 prosent at 16-17 åringer kan drikke alkohol uten foreldrene til stede, 32 prosent mener det er akseptabelt at foreldre serverer alkohol til 16 og 17-åringer.

- Kombinasjonen av tidlig alkoholdebut og mindre restriktiv holdning blant yngre generasjoner er et alvorlig faresignal. Vi har aldri hatt et høyere alkoholkonsum i Norge, og aldri har det vært viktigere å forebygge rusmisbruk enn nå, sier Geir Gundersen.