Den delen av Forollhogna som ligger i Sør-Trøndelag fylke, skal ikke lenger være yngleområde for jerv. Dette mener representanter for beite- landbruksnæringa i Nord-Østerdal og Midtre Gauldal. De vil at hele Forollhogna-området blir prioritert beiteområde for husdyr.

- Det må være riktig med lik forvaltning i hele det geografiske området som er naturlig avgrenset av daler og veier,  heter det i en uttalelse som er oversendt til rovviltnemndene i Midt-Norge og Hedmark.

Uttalelsen ble underskrevet på et møte arrangert av Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk på Kvikne sist mandag. Felles rovdyrforvaltning i Forollhogna var tema på møtet.

Tapstall

Per Bjarne Bonesvoll som leder folkeaksjonens lokallag i Gauldalen, la fram noen tapstall fra 2012: Det ble sluppet 31.600 sau i området, 17.750 Sør-Trøndelag og 14.000 i Hedmark. Magnilsjøan med 28 prosent tap var verst rammet, mens i Ledalen i Holtålen var det også et tap på 10,5 prosent.

Hallvard Urset fra Forollhogna Villreinutvalg fortalte at reinskalvene i Forollhogna-området blir færre og lettere. I de senere år er det registrert en vesentlig nedgang i kalvetilveksten etter at jerven etablerte seg i området, opplyste han. Bare 53 prosent av simlene hadde kalv før jakta siste år. Tilsvarende tall på 1970-tallet uten store rovdyr var 66 prosent.

Jerven i Hogna

Rovdyr gjør at det blir uro og forstyrrelser i reinsflokkene. Jerv og ørn tar reinskalver. Sist uke ble det observert to forskjellige jervspor i Forollhogna. Urset peker også på fordelen med å ta i bruk radiobjeller på sau for å kartlegge tap.

Skjøt jervetispe

Kan skyte rekordmange jerver

LOKAL LEDER: Per Bjarne Bonesvoll fra Rognes leder folkeaksjonens lokallag i Gauldalen. Foto: Anders Bergundhaugen