De to maleriene har sin spesielle historie, som man må til Svalbard for å finne opprinnelsen av.

Hovedentreprenør da Liøya bygde ut barnehagen var Børset & Bjerkset på Støren. Da prosjektleder Thor Nilsen i entreprenørselskapet deltok under åpninga i januar, hadde med seg en spesiell gave: To maleri med motiv av Roald Amundsen, malt av kuntneren Åse Duun.

For litt over to år siden hadde Børset & Bjerkset et oppdrag med restaurering av Amundsen-villaen i Ny-Ålesund på Svalbard. Her ble de kjent med historien til polarforskeren, og Thor Nilsen ble fascinert. For bedriften på Støren var oppdraget så spesielt at de fikk malt fem bilder med Roald Amundsen-motiv. Tre fikk sin plass i Amundsen-villaen, og de to siste ble liggende på kontoret til Thor Nilsen.

- Vi hadde lyst til å gi bort bildene til noen som kunne ha glede av dem og av det som hendte rundt Roald Amundsen. Vi ønsket å formidle historien til en ny generasjon, og tenkte at det passet godt å gi dem bort til Liaøya barnehage, som gav oss det store byggeoppdraget, sier Thor Nilsen.

Maleriene ble overrakt styrer Heidi Simensen under åpninga, og hun satte stor pris på gaven.

Fem ansatte i Børset & Bjerkset deltok i restaureringa av Amundsen-villaen. Bygninga er fredet, og arbeidene skjedde under oppsyn av Riksantikvaren. Thor Nilsen var prosjektleder, og Ments Grytdal fra Soknedal var stedlig bas. Han var der under hele arbeidsperioden fra juni til november 2010.

- Hvorfor et oppdrag på Svalbard?

- Vi syntes dette var et spennende prosjekt, og vi vant anbudskonkurransen. Restaurering er et interessant fag. Flere handverkere hadde lyst til å dra oppover, og slik ble det, forteller Thor Nilsen, som alltid har hatt en sterk interesse for polarhistorie. Anbudet lød på rundt 3,5 millioner kroner.

Amundsen-villaen ble brukt av Roald Amundsen på midten av 1920-tallet før og etter hans flygninger med luftskip. Den største bragden skjedde i 1926, da Amundsen fløy over Nordpolen med luftskipet "Norge".

Bygningen ble oppført i 1918, som direktørbolig for Kings Bay AS. Etter at Roald Amundsen benyttet huset, fikk det navnet sitt. Etter restaureringa ble boligen gjort om til representasjonslokaler for Kings Bay AS i første etasje, og bolig for daglig leder i andre etasje.

Under restaureringa ble det funnet mange gamle vegg- og takmaleri. Disse har motiv med jakt og fangst. Ett av bildene ble restaurert og felt inn i panelveggen. Dette arbeidet var det Arne Storlimo fra Budalen som utførte.

Les Byggeindustrien og se bilde av Amundsen-villaen: BB rehabiliterer Amundsen-villaen

Les mer om verdens nordligste by hos Riksantikvaren

Prosjektleder Thor Nilsen gratulerte styrer Heidi Simensen, og overrakte en gavesjekk og to maleri med Amundsen-motiv.