En gymnastikksal på 100 kvadratmeter er hjertet i den nye fløya ved Liøya barnehage på Støren. I dag måtte salen tas i bruk for å få plass til gjester, foreldre og hele barnehagen. Nyfløya har fått plass til 36 barn, og den private barnehagen nærmer seg et antall på 100 barn.

Styrer Heidi Simensen er stolt over den store utvidelsen, og synes barnehagen har fått mye for ti millioner kroner.

Ordfører Erling Lenvik var dagens snorklipper, sammen med Toril i barnehagen. Han synes det nye påbygget hadde blitt praktisk og fint, og sa at utvidelsen passer godt inn i den store veksten som kommer når det gjelder antall barn på Støren.

- Det Liøya barnehage har gjort for å legge til rette for fysisk aktivitet er slik vi bør tenke i alle nye bygg framover. Dette er veldig riktig i et folkehelse-perspektiv, sa ordfører Erling Lenvik.

Den nye gymnastikksalen blir brukt til all slags bevegelse og fysisk aktivitet. Det gjelder leik, spill, musikk, dans, klatring og roligere aktiviteter som øver opp evnen til konsentrasjon og avspenning.