Rettssaken etter brannen som krevde ett menneskeliv og som førte til at to ble meget alvorlig skadd, starter i Sør-Trøndelag tingrett 6. mars. Tre dager er satt av til saken.

Politiadvokat Aage Sliper Midling har tidligere opplyst til Trønderbladet at tiltalen er endret etter uttalelse fra en rettsoppnevnt ekspert. Daglig leder er ikke lenger tiltalt for brudd på brann- og eksplosjonsloven. Hun er fortsatt tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven. Da tiltalen kom i april i fjor, ble det kjent at daglig leder hadde fått et forelegg på en million kroner. Dette forelegget godtok ikke daglig leder.

Les også: Om den første tiltalen

I tiltalen som nå foreligger, er forelegget ikke nevnt.

Brudd på arbeidsmiljøloven

Nå gjelder tiltalen brudd på arbeidsmiljølovens paragraf 19 om at daglig leder skal "kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurderer risikoforhold i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen".

Les også: Brannskadd forteller om hvordan brannen opplevdes

Ifølge tiltalen skal daglig leder ha unnlatt å utarbeide en risikoanalyse som kartla og vurderte arbeidstakernes sikkerhet ved en eventuell lekkasje og brann i tankhallen, som var kjent for arbeidstakerne. Videre i tiltalen står det at arbeidstakerne ikke var gitt egnet opplæring i forsvarlig håndtering av farlige kjemikalier. Videre står det i tiltalen at arbeidstakerne ikke var gitt egnet opplærinig i forsvarlig håndtering av farlige kjemikalier, og at de heller ikke var utstyrt med arbeidsklær som var sikret av flammehemmende- og antistatisk materiale.

26. mai 2015 ble det en eksplosjonsartet brann hos Trondheim Bil-Demontering på Øysand. Ifølge tiltalen skal det ha oppstått en større lekkasje av bensin i tankrommet.

Prøvde å stanse lekkasjen

-  I stedet for å evakuere området, tok flere av arbeidstakerne seg inn i tankrommet og forsøkte å stanse bensinlekkasjen. Det ble også kjørt inn en elektrisk truck i tankrommet. Som følge av lekkasjen og avdamping av bensin, detonerte bensindampen samtidig som de ansatte var inne i hallen. Det oppsto en omfattende brann med sterk varme- og røykutvikling, heter det i tiltalen.

En person døde, mens to fikk alvorlige brannskader. En av de skadde var Svein Børge Hustøft, mens den andre skadde er fra Skaun kommune. Leif Inge Høvik døde av skadene han fikk.