Lørdag og søndag må en regne med storstilt aktivitet på Dovrebanen, Rørosbanen og strekninga Trondheim-Stjørdal-riksgrensen.

Dette skyldes ikke mange tog, men at over 1000 arbeidsfolk skal ut for å gjøre vedlikehold og annet nødvendig arbeid ifølge ei pressemelding fra Bane Nor.

Ikke tomt togspor

Arbeidshelga fører til at ordinære rutetog innstilles. Men Bane Nor kommer med en advarsel:

– Bane NOR understreker at selv om vanlige rutetog innstilles, vil våre arbeidstog fortsatt kjøre på strekningene. Derfor er det fortsatt ulovlig og forbundet med livsfare å oppholde seg på eller ved sporet, skriver Bane Nor på sin nettside.

Midtre Gauldal

På Støren skal sporveksler på Støren stasjon vedlikeholdes.

– Mellom Røros og Støren blir det også rutinemessige kontroller og ulike vedlikeholdsoppgaver, blant annet grøfterensk og arbeid med stikkrenner.  Det skal byttes planoverganger på Bjørgen og Røstfossen nord for Os, og det blir svillebytte ved Autotomta på Røros, opplyser Bane Nor.

I Melhus skal det skiftes sviller. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Melhus

Ved Søberg stasjon skal det skiftes sviller.

– Mellom Melhus og Nypan skal vi jobbe med anlegget for togenes kjørestrøm. Videre skal vi gjøre arbeid med sporveksler på Heimdal stasjon, og det blir overflatebehandling av Stavne bru i Trondheim.  I tillegg blir det sporarbeid og andre jobber ved Skansen bru, samt inne på Trondheim S., opplyser Bane Nor.

Det blir også arbeider på jernbanesporet andre steder i Midt-Norge og på Østlandet.