Har sendt ut farevarsel for mye regn: - Fare for stengte veier