Foto: Stiftelsen Prestegårdslåna

Mange møtte opp til slåttonn på prestegårdslåna